Privacy | AmigoAmigo: De beste kortingen voor studenten in Amsterdam

Privacy

Artikel 1 – Verwerking persoonsgegevens

Met het gebruik (willen) maken van de diensten van AmigoAmigo, de koop van een voucher en/of de acceptatie van de gebruiksvoorwaarden en dit Privacybeleid middels het actief aanvinken van het vakje dat daarvoor bestemd is (opt-in), geeft de koper zijn/haar uitdrukkelijke toestemming aan AmigoAmigo zijn/haar persoonsgegevens te gebruiken en te verwerken op de in dit document aangegeven wijze en voor de aangegeven doeleinden. Indien (aanvullende) toestemming van de gebruiker noodzakelijk is voor het hiervoor bedoelde gebruik en de genoemde verwerking, bijvoorbeeld omdat de aanbieder het emailadres nodig heeft van de gebruiker voor de uitvoering van de koop van de aanbieding, zal AmigoAmigo daar apart om vragen. De gebruiker kan op elke moment inzage vragen in de gegevens die wij over hem/haar verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen, door een email te versturen met de vermelding van je naam en adres aan: klantenservice@amigoamigo.nl. Indien gebruikers die jonger dan 16 jaar zijn gebruik willen maken van een of meer van de diensten van AmigoAmigo, waarbij AmigoAmigo de toestemming vraagt voor de verwerking van die persoonsgegevens, dienen de ouders hiervoor toestemming te geven. In die situatie staat de gebruiker er voor in dat zijn/haar ouders die toestemming geven c.q. hebben gegeven.

Artikel 2 – Doel verwerking persoonsgegevens

AmigoAmigo verwerkt in twee gevallen persoonsgegevens:

1) Bij gebruikers die gebruik (willen) maken van diensten van AmigoAmigo en dagelijks exclusieve deals van AmigoAmigo of nieuws over AmigoAmigo willen ontvangen per email;
2) Bij gebruikers die een voucher willen kopen, oftewel: die gebruik willen maken van een of meer deals en voor dat doel een account (willen) aanmaken.

De persoonsgegevens die in geval 1) en 2) verwerkt worden zijn niet hetzelfde. Voor het 1ste geval verwerkt AmigoAmigo slechts het e-mailadres van de gebruiker. Dat e-mailadres wordt gebruikt voor het dagelijks e-mailen van de exclusieve aanbiedingen die AmigoAmigo voor of namens aanbieders kan presenteren, of voor het versturen van eigen nieuwsberichten. Voor het tweede geval dient AmigoAmigo te beschikken over meer gegevens van de gebruiker, om zijn/haar account te openen en de aanbieding vervolgens te kunnen bewerkstelligen. In die situatie worden naast het e-mailadres ook, slechts indien nodig, de andere, hieronder genoemde persoonsgegevens verwerkt, met als enige reden om een gebruikersaccount te openen en de aanbieding die de gebruiker wil kopen te kunnen bewerkstelligen. Voor de aankoopprocedure verwijst AmigoAmigo daarnaast naar het relevante artikel in de Algemene Voorwaarden.

Artikel 3 – Geen verstrekking persoonsgegevens aan derden

In principe verstrekt AmigoAmigo geen persoonsgegevens aan derden. Hierop wordt slechts een uitzondering gemaakt wanneer dit essentieel is om de aanbieding te kunnen bewerkstelligen. In die situatie wordt de gebruiker altijd om additionele toestemming gevraagd voor het eenmalig verschaffen van de in de aanbiedingstekst genoemde persoonsgegevens en het gebruik van die gegevens door de aanbieder, voor de bewerkstelliging van de aanbieding (denk hierbij aan het per e-mail of per post toesturen van een voucher, een e-ticket of een product. De aanbieder dient in dat geval toegang te krijgen over de adresgegevens of het e-mailadres van de gebruiker).

Artikel 4 – Soort persoonsgegevens

AmigoAmigo slaat de volgende persoonsgegevens op van de gebruiker

1. Naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens)
2. E-mail
3. IP-adres
4. Bank- en of creditcardgegevens

En in het geval de gebruiker de volgende gegevens op vrijwillige basis heeft ingevoerd
1. Geboortedatum
2. Geslacht
3. Telefoonnummer

AmigoAmigo gebruikt het ip-adres, de geboortedatum en het geslacht om op anonieme wijze statistieken en rapportages op te stellen. Dit kan bijvoorbeeld een jaarlijkse rapportage zijn over het aankoopgedrag van vrouwen tussen de 18-24 jaar, wonende in Amsterdam, die staan ingeschreven bij AmigoAmigo. Ondanks dat de gebruiker op geen enkele wijze herkenbaar of herleidbaar is op basis van deze gegevens, en er dus geen verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt, acht AmigoAmigo het fatsoenlijk om deze ´anonieme´ bestemming kenbaar te maken aan de gebruiker.

Artikel 5 – Transparantie verwerking persoonsgegevens

Je kunt op elke moment inzage vragen in de gegevens die wij over je verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Hiervoor kun je een e-mail versturen met de vermelding van je naam en adres aan: klantenservice@amigoamigo.nl

Artikel 6 – Uitschrijven

De gebruiker kan zich op elke moment uitschrijven voor de nieuwsbrief van AmigoAmigo door middel van het aanklikken van de link die zowel boven- als onderaan iedere nieuwsbrief en/of aanbieding duidelijk staat aangegeve. AmigoAmigo zal vervolgens de gegevens van de gebruiker verwijderen uit haar systeem en de gebruiker zal dan geen emails meer van AmigoAmigo ontvangen.

Artikel 7 - Beveiligingsmaatregelen

AmigoAmigo past veiligheidsprocedures toe, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot jouw persoonlijke gegevens.

Artikel 8 - Bezoekgegevens

Op de website van AmigoAmigo worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden. Doelstelling hiervan is onder andere om de inrichting van de website te verbeteren, zodat AmigoAmigo haar dienstverlening kan optimaliseren.


Artikel 9 - Wijzigingen

AmigoAmigo behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in het Privacybeleid. Wijzigingen of aanvullingen op het Privacybeleid worden hier gepubliceerd. AmigoAmigo raadt je daarom aan regelmatig het Privacybeleid te controleren. Als je nog vragen hebt over ons Privacybeleid, neem dan gerust contact op via klantenservice@amigoamigo.nl.

Dit privacybeleid is aangepast op 12-09-2013